مقالات اخیر

مزیتهای برش لیزری فلزات

برش لیزری فلزات یکی از بروز ترین روش های برش در مواد مختلف می باشد که بویژه در زمینه فلزات من جمله آ

آشنایی مقدماتی با ماشینكاری CNC

ھمزمان با پیشرفت و توسعه تكنولوژی،نیاز انسان به ماشینھای خودكار احساس گردید و اولین ماشین حساب چرخ دنده ای توسط پاسكال در سال ۱۶۴۲ میلادی اختراع شد. پس از آن در سال ۱۸۰۴ ژاكارد یك دستگاه ماشین بافندگی ساخت كه توسط كارتھای مخصوصی ھدایت می شد.

تاریخچه و روند توسعه اتوماسیون :

ھمزمان با پیشرفت و توسعه تكنولوژی،نیاز انسان به ماشینھای خودكار احساس گردید و اولین ماشین حساب چرخ دنده ای توسط پاسكال در سال ۱۶۴۲ میلادی اختراع شد. پس از آن در سال ۱۸۰۴ ژاكارد یك دستگاه ماشین بافندگی ساخت كه توسط كارتھای مخصوصی ھدایت می شد.

 در سال ۱۹۴۶ اولین كامپیوتربرای ارتش آمریكا ساخته شد.

در سال ۱۹۴۷ ترانزیستور اختراع گردید.

 

در سال ۱۹۴۷ و بعد از جنگ جھانی دوم ، نیروی ھوایی آمریكا احساس نیاز به تولید قطعات پیچیده و دقیقی كرد كه در ایالت میشیگان اولین قدمھا را PARSONS تولید آن توسط دستگاھھای معمولی آن زمان امكان پذیر نبود ، لذا كمپانی برای ساخت یك دستگاه فرز با قابلیتھای بیشتر برداشت ، كه نتیجه این تحقیقات در سال ۱۹۴۹ و در آزمایشگاه انسیتو به بار نشت و اولین فرز با قابلیت كنترل اتوماتیك سه محور در سال ۱۹۵۲ ساخته شد. (MIT) تكنولوژی ماساچوست ابداع شد. APT • در سال ۱۹۵۸ زبان برنامه نوسی اختراع گردید. CNC • در سال ۱۹۷۲ اولین ماشین• در سال ۱۹۹۶ كنترلھای زیمنس ۸۱۰ و ۸۴۰ سری دیجیتال به بازار عرضه شد.

و اكنون با كمك گرفتن از كامپیوتر و توسعه فن آوری ساخت ، كنترلھایی با سرعت پردازش و قابلیتھای بالا توسط كمپانیھای مختلف با سلایق متنوع ساخته میشود ودر اختیار صنایع مختلف قرار می گیرد.

ماشین ابزار

ابتدا می خواھیم یك بررسی اجمالی در زمینه ماشین ابزار داشته باشیم. CNC قبل از پرداختن خاص به ماشین ھای ماشین ابزار یكی از شاخه ھای مھندسی مكانیك ساخت وتولید می باشد كه در صنعت بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. این شاخه از مكانیك برای ساخت ، تولید و فرم دادن قطعات با استفاده از ماشین ھای ابزار می باشد كه این ماشین ھا در چند نوع از جمله ماشین تراش ، فرز،دریل ،سنگزنی و … می باشند امروزه با توجه به توسعه سریع صنعت و نیاز به علوم و فنون در راستای این رشد مراكز علمی و تخصصی را وا داشته تا با این پیشرفت به نسلی جدید ماشین ھای كنترل عددی) معروفندكه قابلیت برنامه پذیری از )CNC از این دستگاه ھا دست یابند كه به ماشین ھای ابزار طریق كامپیوتر را دارند و دارای دقت بسیار بالایی می باشند.

فرم دادن قطعات توسط ماشین ھای ابزار

تغییرفرم از طریق براده برداری به روشھایی اطلاق میشود كه بوسیله جدا كردن قطعات كوچكی به نام براده بتوان فرم قطعه كار را تامین كرد ماشین ھایی كه بدین منظور به كار میروند را معمولا ماشینھای ابزار می نامند. برای براده برداری با ماشین ھای ابزار ٣حركت؛ اصلی(برش) ، پیشروی و تنظیم بار مورد لزوم می باشد.

١)حركت اصلی یا برش:حركتی كه بوسیله آن براده برداری انجام می شود كه بر حسب نوع ماشین توسط ابزار یا قطعه كار انجام می شود مثلا در صفحه كاری، این حركت بصورت خطی و در سوراخكاری، تراشكاری و فرز كاری دورانی می باشد.

٢)حركت پیشروی: ادامه عمل براده برداری را امكان پذیر می كند.

٣)حركت تنظیم بار:حركتی كه برای تنظیم ضخامت براده و عمق بار صورت می گیرد واین عمل توسط سوپورتھا (عرضی‚طولی و فوقانی) انجام می شود.

 

(HM) ٣)فلزات سخت

فلزات سخت كه به الماسه نیز معروفند از مخلوط پودر كاربیدپاره ای فلزات مانند كاربید ولفرام ٫تیتان ٫تانتال ٫مولیبدن و یا وانادیوم بھمراه پودر كبالت بعنوان چسب تولید می شوند ٫از خصوصیات بارز الماسه ھا می توان سختی زیاد(بین كرنودوالماس)مقاومت زیاد در مقابل سایش و حرارت نام برد كه در سرعت ھای برش خیلی زیاد تا ٩٠٠ درجه سانتیگراد مقاوم بوده و سختی خود را از دست نمی دھند.

۴)فلزات سرامیكی

این فلزات تا دمایی حدود ١٢٠٠ درجه سانتیگراد تحمل حرارتی دارند كه قسمت عمده این فلزات را اكسید فلزات آلومینیوم ، سیلسیم و كرم به عنوان فلزات سخت و فلزات مولیبدن،كبالت و نیكل به عنوان فلزات چسباننده تشكیل میدھند.

 آشنایی با دستگاه ھای CNC

به معنای كنترل عددی كامپیوتر می باشد كه در ( Control Computer Numerical) مخفف حروف اول كلمات CNC دستگاھھای ھستند كه حركت كلیه محورھا ، CNC خوانده می شود . دستگاھھای CNC ایران این ماشینھای به اختصار و عملیات ماشین كاری آنھا توسط كامپیوتر كنترل u1605 می شود بدین معنا كه كلیه دادھھا و اطلاعات با استفاده از كامپیوتر

(pulse) به علائم الكتریكی ( Micro Processor) و امكانات حافظه ای آن ابتدا پردازش وسپس توسط ریز پردازنده ھا تبدیل و به موتور محورھای محركه منتقل می شوند.