مقالات اخیر

آشنایی مقدماتی با ماشینكاری CNC

ھمزمان با پیشرفت و توسعه تكنولوژی،نیاز انسان به ماشینھای خودكار احساس گردید و اولین ماشین حساب چرخ د

مزیتهای برش لیزری فلزات

برش لیزری فلزات یکی از بروز ترین روش های برش در مواد مختلف می باشد که بویژه در زمینه فلزات من جمله آهن , فولاد و ... مورد استفاده قرار می گیرد .

عدم ایجاد تغییرات گرمایی - سرعت بالای برش لیزر - سازگاری با AutoCad ...

1- عدم ایجاد تغییرات گرمایی: در برش لیزری فلزات باتوجه به استفاده از اشعه لیزر بسیار كانونی برای برش فلزات تغییر دمای قطعه قبل و بعد از برش بسیار ناچیز می باشد این امر باعث حفظ خواص مكانیكی و فیزیكی قطعه برش كاری شده توسط لیزری میگردد .
2 - سرعت بالای برش لیزر : با توجه به توان بالای سورس لیزر دستگاههای ما سرعت برش لیزری قطعات بسیار مناسب می باشد .
3 - سازگاری با AutoCad : از آنجاكه سیستم كنترل برش لیزر CNC می باشد به راحتی می توان فایلهای برش لیزر طراحی شده توسط نرم افزار AutoCad را به عنوان نقشه برش لیزری قطعات فلز استفاده نمود.
4 - برش نقوش پیچیده : در تكنولوژی برش لیزری فلزات امكان برش نقوش پیچیده بر روی فلزات به سادگی فراهم میباشد . به عبارت دیگر هر نقشه دو بعدی قابل اجرا می باشد.
5 - عدم تماس فیزیكی : در برش لیزری فلزات فشار فیزیكی بر روی قطعه در حال برش و جود ندارد و در لبه های قطعه برش خورده توسط لیزر هیچگونه له شدگی و جود ندارد.این امر تكنولوژی برش لیزری فلزات را در ساخت قطعات حساس بسیار با اهمیت می گرداند.
6 - دقت برش لیزر : دقت برش لیزری فلزات بسیار بالاتر از روشهای مشابه می باشد. و بسته به ضخامت قطعه بین 0.02 تا 0.1 دقت قابل انتظار است.
7 - نمونه سازی سریع : از تكنولوژی برش لیزری فلزات می توان به عنوان نمونه سازی قبل از تولید بر اساس طرح گسترده قطعات با فرمت AutoCad استفاده كرد .
8 - عدم نیاز به قالب برش : با استفاده از تكنولوژی برش لیزری فلزات دیگر نیازی به هزینه های سنگین ساخت قالبهای برش نیست. تكنولوژی برش لیزری فلزات در ساخت قطعات با تیراژهای نه چندان زیاد انتخابی هوشمندانه و البته اقتصادی است .